Valoración de méritos para o programa de limpeza de praias