Mensaxe de erro

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /home/cabanas/www/includes/bootstrap.inc).

Comisións

Xunta de Voceiros

·         Por parte do PP asistirán D. Germán Castrillón Permuy, D. Manuel González López, primeira suplente Dna. Esperanza Gayoso Pereiro.

·         Por parte do PSOE asistirá D. Delfín Feal Pereira.

·         Por parte do Grupo Mixto asistirán en alternancia entre os distintos membros que o conforman.

Comisión de Obras, Servizos, Urbanismo e Emprego

·         Por parte do PP asistirán D. Germán Castrillón Permuy, D. Manuel González López, Dna. Esperanza Gayoso Pereiro, primeiro suplente D. Javier Fernández Brage, segundo suplente D. Julián Ramón Seijas Criado.

·         Por parte do PSOE asistirán D. Delfín Feal Pereira, Dna. Concepción Rodríguez Ferreiro, suplente D. Carlos Ladra Brage.

·         Por parte do Grupo Mixto asistirán en alternancia entre os distintos membros que o conforman.

Comisión de Asuntos do Pleno

·         Por parte do PP asistirán D. Germán Castrillón Permuy, D. Manuel González López, Dna. Esperanza Gayoso Pereiro, primeiro suplente D. Javier Fernández Brage, segundo suplente D. Julián Ramón Seijas Criado.

·         Por parte do PSOE asistirán D. Delfín Feal Pereira, D. Carlos Ladra Brage, suplente Dna. Concepción Rodríguez Ferreiro.

·         Por parte do Grupo Mixto asistirán en alternancia entre os distintos membros que o conforman.

Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Persoal

·         Por parte do PP asistirán D. Germán Castrillón Permuy, D. Manuel González López, D. Javier Fernández Brage, primeiro suplente D. Julián Ramón Seijas Criado, segunda suplente Dna. Esperanza Gayoso Pereiro.

·         Por parte do PSOE asistirán D. Delfín Feal Pereira, D. Carlos Ladra Brage, suplente Dna. Concepción Rodríguez Ferreiro.

·         Por parte do Grupo Mixto asistirán en alternancia entre os distintos membros que o conforman.