BASES PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL PARA OBRAS E SERVICIOS DO CONCELLO DE CABANAS.