Convocatoria de selección de funcionario administrativo interino

 

Bases que rexerán a convocatoria para a selección dun administrativo/a na área de secretaría-intervención, nomeamento de funcionario/a interino/a ata a cobertura da praza vacante,por medio dun funcionario de carreira.

tag: