Mensaje de error

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /home/cabanas/www/includes/bootstrap.inc).

Igualdad

Declaración Institucional

O 17 de maio de 1990 a Asemblea da Organización Mundial da Saúde (OMS) suprimía a homosexualidade da lista de enfermidades mentais, feito co que se pretendía acabar con case un século de homofobia médica e discriminación contra as persoas homosexuais.

Sin definir