Igualdad

Declaración Institucional

O 17 de maio de 1990 a Asemblea da Organización Mundial da Saúde (OMS) suprimía a homosexualidade da lista de enfermidades mentais, feito co que se pretendía acabar con case un século de homofobia médica e discriminación contra as persoas homosexuais.

Sin definir