Cultura (Todo)

Concurso para Auxiliar Administrativo
  • Jueves, 20 Noviembre 2008

O Concello de Cabanas está a levar adiante un concurso-oposición para provisión con caracter de interinidade dunha praza de auxiliar administrativo. Logo de valorar os méritos dos diferentes candidatos, xa tivo lugar a primeira das probas de avaliación. O segundo exercicio convocouse para o próximo día 26 de novembro, as 10:00 horas na Casa do Concello de Cabanas.

Valoración de méritos da fase de concurso

Nome e apelidos Tit. Exp. Curs. P.cond. Galego Total
María Torrente Rodríguez 1,00 --- --- 0,50 1,00 2,50
Mónica María Maceiras Vidal 1,00 --- 1,10 0,50 1,00 3,60
José Luis Ferreiro Felpeto 1,00 --- 0,15 0,50 1,00 2,65
Margarita Sixto Ramos 1,00 3,00 --- 0,50 1,00 5,50
Sergio Garrote Novo 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
María del Carmen Varela Penedo 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
María Lorena de la Viña Castro 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Marta Rodríguez Fernández 1,00 1,80 --- 0,50 1,00 4,30
Elena Pita Fernández 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Esther Carballeira Rego 1,50 --- 0,10 0,50 1,00 3,10
Patricia Rivera Caruncho 1,50 --- 2,00 0,50 1,00 5,00
Begoña Bouza Otero 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Santiago López Casal 1,00 --- 0,25 0,50 1,00 3,25
Ana Isabel Bouza García 1,50 1,80 0,52 0,50 1,00 5,32
Juan Pedro Verona Vicente Olarte 1,00 1,80 2,00 0,50 1,00 6,30
Almudena Fariña Gato 1,00 --- 0,50 0,50 1,00 3,00
Lidia María Tenreiro Gómez 1,00 --- 0,15 0,50 1,00 2,65
María Teresa González Silva 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Belén Nieto Rodríguez 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
María Fernández Piñeiro 1,50 1,80 --- 0,50 1,00 4,80
Artur Salorio Feal 1,50 --- --- 0,50 1,00 2,00
Miguel Ángel González-Llanos Rodríguez de Rivera 1,50 --- --- --- 1,00 2,50
María Eugenia Castelo Sánchez 1,00 3,00 0,60 0,50 1,00 6,10
Juan Carlos Barcia Díaz 1,00 3,00 0,90 0,50 1,00 6,40
Antonio Méndez Salgado 1,50 0,30 2,00 0,50 1,00 5,30
Patricia Tellado Campos 1,50 --- 0,50 0,50 1,00 3,50
Iria Carballeira Vázquez 1,50 --- 0,15 0,50 1,00 3,15
José Antonio Zoilo Lourido 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Miguel Cernadas Casal 1,50 --- 0,95 0,50 1,00 3,95
Elisa Miraz Loureiro 1,50 --- 2,00 0,50 1,00 5,00
Esther Vizcaíno Marín 1,00 --- --- 0,50 --- 1,50
Ramón Vázquez Rodríguez 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Marta García Ramón 1,50 --- 0,10 0,50 1,00 3,10
Teresa María del Pulgar Rocha 1,50 0,90 0,80 0,50 1,00 4,70
María Luisa Lage Rey 1,50 3,00 0,94 0,50 1,00 6,94
María Emilia García Maneiro 1,50 --- 1,55 0,50 1,00 4,55
María Dolores Torrecilla Cillero 1,00 --- 2,00 0,50 1,00 4,50
Montserrat Soto Soto 1,00 3,00 0,42 --- 1,00 5,42
Bárbara Paraños Díaz 1,00 0,45 2,00 0,50 1,00 4,95
Sandra María Bello Vázquez 1,50 2,70 2,00 0,50 1,00 7,70
María Jesús Agrasar Martínez 1,00 --- 2,00 0,50 1,00 4,50

Resultado do primeiro exercicio*

Nome e apelidos Puntuación
María Torrente Rodríguez Non apta
Mónica María Maceiras Vidal Non apta
José Luis Ferreiro Felpeto 5,28
Margarita Sixto Ramos NP
Sergio Garrote Novo Non apto
María del Carmen Varela Penedo Non apta
María Lorena de la Viña Castro 6,93
Marta Rodríguez Fernández 6,93
Elena Pita Fernández 6,27
Esther Carballeira Rego 5,61
Patricia Rivera Caruncho 6,60
Begoña Bouza Otero Non apta
Santiago López Casal Non apto
Ana Isabel Bouza García Non apta
Juan Pedro Verona Vicente Olarte 5,94
Almudena Fariña Gato 6,60
Lidia María Tenreiro Gómez 5,00
María Teresa González Silva 5,28
Belén Nieto Rodríguez NP
María Fernández Piñeiro Non apta
Artur Salorio Feal Non apto
Miguel Ángel González-Llanos Rodríguez de Rivera 5,28
María Eugenia Castelo Sánchez NP
Juan Carlos Barcia Díaz 6,60
Antonio Méndez Salgado 5,61
Patricia Tellado Campos 5,94
Iria Carballeira Vázquez NP
José Antonio Zoilo Lourido Non apto
Miguel Cernadas Casal Non apto
Elisa Miraz Loureiro Non apto
Esther Vizcaíno Marín 7,59
Ramón Vázquez Rodríguez 5,94
Marta García Ramón 8,25
Teresa María del Pulgar Rocha NP
María Luisa Lage Rey 6,60
María Emilia García Maneiro 6,60
María Dolores Torrecilla Cillero 5,00
Montserrat Soto Soto NP
Bárbara Paraños Díaz 5,61
Sandra María Bello Vázquez 8,25
María Jesús Agrasar Martínez 5,00

* O prazo para presentar reclamacións remata o día 21 de novembro de 2008

O Parque Natural "Fragas do Eume"
  • Jueves, 20 Noviembre 2008

O Parque natural das Fragas do Eume acolle nas súas 9.125 hectáreas de superficie o que é considerado bosque atlántico costeiro máis importante e mellor conservado de Europa. Nel habitan especies de gran singularidade que lle valeron fama botánica internacional.

O bosque de carballo que en Galicia chamamos "fragas" domina a maior parte deste territorio aínda que na marxe dos ríos os amieiros, os freixos e os salgueiros disputan a hexemonía do carballo.

Seguramente, debido a dificultade para explota-la madeira destas fragas polas pendentes, estes bosques sobreviviron á intervención humana a partir do neolítico. Hoxe en día, o seu enorme valor patrimonial pode xulgarse dende dúas vertentes. Por unha parte, a xeneralidade dunha paisaxe moi similiar ó que fai miles de anos poboaba a maior parte da Galicia máis próxima ó mar. Por outra, a singularidade aportada por diferentes especies que por raras, considéranse de gran valor no ámbito científico.

Son habituais entre as árbores, ademais do carballo, os amieiros, os freixos, os olmos, os salgueiros, os castiñeiros e os loureiros, algún que outro pradairo e incluso acivros e teixos. Entre os arbustos salientan especies como o espiño albar e o estraño érbedo, proclive a climes máis cálidos.

Á sombra de todos eles vexetan outras especies como a arandeira, a xilbarbeira, o brizo, a violeta e lianas do xénero hedra e cabrifollo.

Ademais, a presenza de abundantes fieitos é unha característica destas fragas. O grupo dos fieitos ten unha especial importancia debido á diversidade e rareza dalgunhas especies, relacionadas cunha antiga vexetación subtropical que poboaba as marxes do que hoxe sería o mar Mediterráneo durante o período Terciario, fai uns cincuenta millóns de anos.

As crises climáticas do Cuaternario - glaciacións e desertización - eliminaron de grandes áreas aquela flora, incapaz de adaptarse ós rápidos cambios. Na actualidade sobreviven reductos daquelas plantas antigas nos lugares que por unhas razóns ou outras quedaron alleos a estes cambios, tal é o caso do tramo final do río Eume no que se sospeita que o encaixado da súa orografía propiciou as condicións térmicas precisas para a supervivencia destes fieitos.

Máis de 170 especies diferentes conforman a fauna destas fragas. Entre as aves atopamos o azor e o gabián, ou rapaces nocturnas como a avelaiona, o bufo rapaz e o gran bufo real. O grupo dos mamíferos conta con excelentes poboacións de xabarís, corzos, cervos, londras, xinetas, martas e nas zonas máis agrestes e solitarias do parque, o lobo. Entre os anfibios achamos a píntega rabilonga, o sapo partero, o sapo corredor ou o tritón ibérico. Os reos, unha variedade da troita migradora, son moi abundantes no tramo final do río Eume e iso anima a centos de pescadores que ano tras ano tentan enganalos con cebos de moitas cores.

O tramo de río que abarca a partir do pantano do río Eume entre A Capela e Monfero ata a desembocadura entre Pontedeume e Cabanas, acolle paisaxes de gran beleza nas que o río discorre polo fondo dun profundo val. Nas súas paredes atrinchéiranse as árbores punteando de diferentes verdes practicamente tódolos recunchos do canón.

Augas arriba, dominan as paisaxes abertas de media montaña, máis humanizadas, nas que abundan as zonas de mato. Desde lugares como o Fontardión da Capela ou a mesma Serra de Sanguiñedo, en Monfero, pódense obeter panorámicas excelentes deste espazo protexido.

Revisións no Eladia Mariño
  • Miércoles, 19 Noviembre 2008

 

Logo do éxito acadado o ano pasado nas revisións gratuitas que se realizaron no C.E.I.P. Eladia Mariño xestionado pola Consellería de Servizos Sociais, neste novo curso escolar volverá a porse en marcha esta actividade. Nesta ocasión, ademáis da revisión odontolóxica que se fixo no ano pasado, nesta ocasión será como novidade unha revisión oftalmolóxica e audiolóxica. Deste xeito búscase seguir mellorando nos servizos prestados no colexio cabanés.

As revisións serán grazas a colaboración dos doutores Julio Novoa e Fernando Pereira, odontólogos, Abelardo Fonte, ortodoncista e tamén á Óptica Tábora de Pontedeume que serán os encargados de facer as revisións de audioloxía e oftalmoloxía.

 

 

Cabanas
  • Miércoles, 19 Noviembre 2008

Cabanas é un municipio costeiro situado á dereita do río Eume ata a súa desembocadura na ría de Pontedeume-Ares. Enmarcado na comarca Eumesa, limita cos concellos de Fene, A Capela, Pontedeume e Monfero.

Descarga de documentos

Ordenanzas Fiscais

Nesta sección poderás atopar as diferentes ordenanzas fiscais en formato PDF

Impostos obrigatorios

- T.A.E. (B.O.P. 23/11/2007)

- I.B.I. (B.O.P. 23/11/2007)

- I.V.T.M. (B.O.P. 31/12/2009)

Impostos potestativos

- Construccións e Instalacións de Obras (B.O.P. 19/08/2010)

- I.I.V.T.N.U. (B.O.P. 24/06/2008)

Tasas

- Auga (B.O.P. 03/12/2005)

- Apertura de establecementos (B.O.P. 21/11/2001)

- Apertura de zanxas (B.O.P. 21/11/2001)

- Axuda a domicilio (B.O.P. 05/12/2003)

- Basura (B.O.P. 03/12/2005)

- Distribución de auga, gas, etc. (B.O.P. 26/03/1999)

- Entrada de vehículos (B.O.P. 07/08/2008)

- Inmovilización, retirada e depósito de vehículos (B.O.P. 07/08/2008)

- Instalación de postos de feira e rodaxe cinematográfica (B.O.P. 21/11/2001)

- Licenza de ocupación de vivendas e locais (B.O.P. 21/11/2001)

- Licenzas urbanísticas (B.O.P. 19/08/2010)

- Ocupación por mesas e cadeiras (B.O.P. 21/11/2001)

- Saneamento (B.O.P. 03/12/2005)

Utilización de instalacións deportivas municipais (B.O.P. 05/11/2008)

- Servizo municipal de comedor (B.O.P. 15/10/2005)

- Subsolo (B.O.P. 09/01/2002)

- Punto de Atención á Infancia (B.O.P. 19/08/2010)

Ordenanzas non fiscais

- Servizo de axuda no fogar (B.O.P. 23/10/2009)

- Circulación e uso de vías: Policía de camiños e vías rurais (B.O.P. 29/04/1988)

- Ordenanza municipal de tráfico (B.O.P. 11/07/2005)

- Parellas de feito (B.O.P. 11/05/2001)

- Piscina municipal e outras instalacións deportivas (B.O.P. 19/05/1997)

- Protección Civil (B.O.P. 14/02/2008)

- Regulamento do Punto de Atención á Infancia (B.O.P. 30/08/2010)

Prezos públicos

- Participación en actividades culturais, deportivas e recreativas (B.O.P. 04/11/2008)

Contribucións especiais (B.O.P. 30/12/1989)

Modelos de Rexistro Civil de Cabanas:

- Modelo de solicitude de certiicado de nacemento

- Modelo de solicitude de certiicado de matrimonio

- Modelo de solicitude de certiicado de defunción

- Modelo de solicitude de certificado de empadroamento

Sin definir

Grupos Municipales

Partido Popular

Germán Castrillón  Permuy

Manolo González López

Julián Seijas Criado

Esperanza Gayoso Pereiro

Javier Fernández Brage

 

PSOE

Delfín Feal Pereira

Carlos Ladra Brage

Concepción Rodríguez Ferreiro

 

Bloque Nacionalista Galego

Iago Varela Martínez

 

Agrupación de Electores de Cabanas

Eva María García Amor

 

PDDdeG Somos Cabanas

Xosé Manuel Pérez Sardiña

Español

Páginas